Sådan holder du kører alt tidsforbruget i en aktivitet i Excel 2007

February 17

Microsoft Excel, et regnearksprogram for computere, kan brugerne indtaste beløb af tid ind i cellerne og derefter til at beregne totalen. Du kan bruge denne funktion i Excel til at spore din samlede arbejdstimer på et projekt for en arbejdsgiver eller holde alt af mængden tid du har udøvet i løbet af ugen, såsom en kører log. For at sikre resultaterne beregnes korrekt, skal du korrekt formatere din gange.

Instruktioner

1 Konvertere alle dine tider til formatet klokkeslæt eller timer: minutter: sekunder. Hvis du ikke er bekymret over sekunder, har du ikke inkludere dem. For eksempel, en tid på 4 timer, 30 minutter og 12 sekunder ville konvertere til 4:30:12, en tid af 3 timer 15 minutter ville være 3:15 og en tid på 40 minutter 20 sekunder ville være 0:40:20.

2 Angiv de forskellige beløb af tidsforbrug på aktiviteter i kolonne A i Excel-regnearket. Brug tider fra trin 1, skal du indtaste 4:30:12 i celle A1, 3:15 i celle A2 og 0:40:20 i celle A3.

3 Indtaste formlen "SUM(A:A)" i celle B1 til at vise den samlede tid i kolonne A. Denne formel vil omfatte alle værdier i kolonne A, så du kan fortsætte med at tilføje gange som du sætte mere gang i aktiviteten og formlen opdateres automatisk til at omfatte de nye tider.


© 2020 iamgreatindian.com | Kontakt os: webmaster# iamgreatindian.com