Tutorial for en universel fjernbetjening

December 7

Tutorial for en universel fjernbetjening

Universal fjernbetjeninger kan hjælpe dig skære ned på rodet med flere fjernbetjeninger med din home-entertainment center. Universal fjernbetjeninger kan programmeres til at blive brugt til en lang række enheder, såsom tv, DVD spillerne, VCRs og kabel kasser. Universal fjernbetjeninger kommer med instruktioner, der fortæller en bruger sådan program fjernbetjeningen. De kommer også med en liste over koderne. Hver enhed har en kode, der skal indtastes i fjernbetjeningen. Koderne er helt bestemt. Der kan være flere koder pr. mærke.

Instruktioner

Programmering uden en kode

• Isæt batterierne i fjernbetjeningen. Kontroller, at polariteten er korrekt på batterierne.

• Manuelt tænd den enhed, du ønsker at betjene med din fjernbetjening.

• Tryk og hold knappen "kodesøgning". Vent for de røde LED lys til at blinke. Angiver fjernbetjeningen er klar til at søge efter koden.

• Tryk og slip knappen korrekte enhed. For eksempel, hvis du programmerer en DVD-afspiller, tryk på og slip knappen "DVD". LED-lyset bør blinke igen.

• Slip knappen "kodesøgning". Controlleren er klar til at søge efter den korrekte kode.

• Tryk på "Power" knappen på fjernbetjeningen gentagne gange indtil enheden slukkes. Det kan tage mange knappen presser, før enheden slukkes.

• Tryk og slip knappen "Enter".

• Tænd enheden manuelt. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, såsom volumen. Hvis enheden svarer, er det programmeret korrekt. Hvis det ikke reagerer, skal du gentage processen, indtil det reagerer.

Programmering ved hjælp af en kode

• Find navnet på dit tv. Mærkenavne er trykt på forsiden af tv. Match dit mærke med en programkode. Disse koder er tilgængelige i den remote User's Manual eller sin hjemmeside.

• Tryk og hold knappen "kodesøgning" indtil LED blinker.

• Tryk og slip knappen enhed. Lyset blinker én gang.

• Angiv en af de tre-cifrede koder ved hjælp af taltastaturet. Der er ofte flere koder for enheder. Den mest almindelige er listet først. Slip knappen "kodesøgning".

• Tænd for dit tv. Tryk på en knap på fjernbetjeningen. Hvis enheden svarer, er det korrekt programmeret. Hvis det ikke reagerer, skal du gentage trin ved hjælp af et andet programkode.


© 2020 iamgreatindian.com | Kontakt os: webmaster# iamgreatindian.com